יום ראשון, 1 בינואר 2017

מיני אלבום במתנה ליום הולדת 60

הכנתי מתנת יום הולדת 60 לאורית ברל, חברה יוצרת ומוכשרת .
הכנתי לה מיני אלבום שמכיל כ- 30 תמונות שהורדתי בהחבא מהפייסבוק שלה.

הנה חזית המיני אלבום.


I made a 60  birthday gift  for Orit Berl, a creative and talented friend.
I made her mini album contains 30 pictures secretly download from the Facebook.

Here is a mini album front:

















והכפולה הראשונה שלו:

And It's first double:




בצד ימין, כיס ובו שתי תגיות של תמונות יקרות לאורית שמצאתי יתאימו לכאן. 
ממחסור בתמונות, נותרו התגיות יתומות מתמונות בצידם השני .
ולכן החתמתי אותן בחותמת דוילי (שרצה לאורך כל המיני אלבום על גבי התגיות משני צידם).

On the right side, A pocket with two tags of precious photos of Orit, I found that they fit here.
Shortage images, tags were the second most moving images orphans.
So I stamped them with Doyle  stamp (running throughout the mini album on tags on both their sides).






בצד שמאל, יש מיני אלבום על גבי אקורדיון הנסגר בעזרת מגנטים ונפתח במשיכת הסרט שבקצה
התמונות מודבקות בשני צידי האקורדיון.



On the left, there is a mini album on accordion closes with magnets and opened by pulling the ribbon edge
Photos pasted on both sides of the accordion.
















הכפולה השניה, הינה ראי של הראשונה:
התגיות עברו לצד שמאל של הכפולה והמיני אלבום לצד ימין,

The second double, is a mirror of the first:
Tags moved to the left side of the double and mini-album to the right,














על התגיות שבצד ימין הדבקתי תמונות של יצירות מרהיבות שיצרה אורית, אומנית בחסד.
הנוגעת בתחומים רבים כמו: פיסול בעיסת נייר, מיקסד מידייה, פרשאמנט,קווילטינג, ציור, סקראפבוקינג, פסיפס ועוד.


Use the tags on the left side attached images of stunning works created by Orit, art grace.
Relating to many areas such as papier mache, Miksd Madia, Frsamnt, Quilting scrapbooking, mosaic, etc.
















מימין במיני אלבום הדבקתי תמונות של בנותיה ומשפחתה הקרובה.

In the right,A mini album attached pictures of her daughters and her immediate family:






בכפולה השלישית תעדתי את הטיולי המשפחה במעגל הרחב יותר:
במיני אלבום שמשמאל:

The third double documents the trip wider family circle:
Mini album on the left:
















ומימין התגיות.
ושוב, ממחסור מתמונות, נותרו התגיות יתומות מתמונות בצידם השני .

And in the right, tags.
Again, a shortage of images, tags orphans were the second most moving images.















הנה קולאז' של הכריכה האחורית של המיני אלבום.
Here is a collage of the back cover of the mini-album.




ובקולאז' זה:
איגרת הברכה התואמת שהכנתי לאורית ליום הולדת.
בצד שמאל ניתן לראות את העיטור של הדף הפנימי של איגרת הברכה.
ומימין למטה את השילוב של המיני אלבום לצד האיגרת.


In that collage;
The birthday greeting card that matches the mini album I made  for Orit 
On the left you can see the top of the interior decoration of card.
And right down to the combination of mini-album next to the card.

















מקווה שאורית אהבה את המתנה, לפחות כפי שאני נהינתי להכין אותה.
מזל טוב אורית, לחיי 60 השנים הבאות עלינו לטובה!
באהבה נעמה.
איגרת שאומרת

Hope Orit love the gift, at least as I already enjoyed preparing it.
Congratulations Orit, a life of 60 years upon us!
 Love, Naama



2 תגובות:

  1. תשובות
    1. תודה רבה על תשומת הלב. שמחה שאהבת. להכין אלבום ליוצרת מוכשרת כמו אורית, זה לא פשוט.

      מחק

תגובות